Logo Musicalvereniging Next

Missie en Visie

Missie
Musicalvereniging Next is een vaste waarden binnen de culturele sector in de gemeente Waalwijk. Het draagt bij door middel van musicalvoorstellingen en eventueel door zichtbaarheid op georganiseerde evenementen binnen de gemeente.
Muscalvereniging Next is een vereniging die waarde hecht aan zijn vaste leden. Dit uit zich door oog voor elkaar te hebben en naast sterven naar een hoge kwaliteit van producties, ook ruimte biedt voor groei en ambities van de (cast)leden.
Daarnaast wordt er op structurele basis ruimte gemaakt voor bijeenkomsten en is er een positieve groepssfeer (binnen en buiten repetities).
De cultuur is open, eerlijk, straalt vertrouwen uit en biedt ruimte voor een open communicatie en feedback.
Musicalvereniging Next heeft een vaste basis van het artistiek team bestaande uit tenminste een dirigent en regisseur.

Visie
Musicalvereniging Next staat elke 12 maanden op de planken met een productie in de grote zaal van Theater de Leest. Daarbij wordt bijgedragen aan de culturele flora van de gemeente Waalwijk.
Musicalvereniging Next zorgt voor het behouden van een basis van tenminste 20 actief zingende leden. Waarbij elk jaar een groei van 5% in het ledenbestand wordt behaald en nagestreefd.
Musicalvereniging Next zorgt voor een hoge kwaliteit van amateur producties waarbij ruimte is en blijft voor groei en ontwikkeling.
Musicalvereniging Next zorgt voor een positieve balans in de inkomsten en uitgaven.